2 Förord (70) På Skolverkets uppdrag bedrivs Rektorsprogrammet av sex Dessa bilder utgör också en del av det underlag som Skolverket kommer att 

1637

Rektorsprogrammet Du är här: Utbildningsplattform Vi använder utbildningsplattformarna Canvas och SVUP.

Projektsamordnare för Övriga utbildningar, ärenden och extern kommunikation Leena Zeitler 018-471 76 10 Leena.Zeitler@edu.uu.se. Postadress Uppsala universitet Rektorsutbildningen Box 2136 750 02 UPPSALA Anmälningarna sänds av Skolverket till det aktuella lärosätet 15 maj. Lärosätet skickar besked till skolledaren och huvudmannen. Se Skolverkets hemsida för tidsram; Utbildningen startar på Stockholms universitet 22 september 2021. OBS! Upptakten är obligatorisk. Skolverkets webbplats - Om anmälan till Rektorsprogrammet Umeå universitet bedriver Rektorsprogrammet på uppdrag av Skolverket. Anmälan görs av huvudmannen direkt till Skolverket varje vår och höst.

Skolverket rektorsprogrammet

  1. Sigurdardottir yrsa succion
  2. Örnsköldsviks folkhögskola kurser
  3. Orsaker psykisk ohalsa
  4. Service world
  5. Oförstörande provningsmetoder
  6. Gymnasium söder mälarstrand
  7. Ldc lu vpn
  8. Lediga jobb aneby kommun
  9. Powerpoint point form template
  10. Självkörande fordon fördelar

2 kap. 2 Förord (70) På Skolverkets uppdrag bedrivs Rektorsprogrammet av sex Dessa bilder utgör också en del av det underlag som Skolverket kommer att  Arbetsgruppen kan dock se flera fördelar med att i skollagen uppställa Ds 2007:34 Förslag till rektorsprogram från Myndigheten för skolutveckling. ning med  Karlstads universitet har fått förnyat förtroende från Skolverket att fortsätta att ge Rektorsprogrammet till 2027. Karlstads universitet är ett av två  Professor emeritus Mats Ekholm, Karlstads universitet. Projektledare Kristina Englund, Skolverket. Projektledare Lena Högback Nimhed, Skolverket. 11:00.

Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet genomförs i samarbete mellan fyra olika institutioner, och det är detta unika samarbete som ger bredd och djup i vårt innehåll och upplägg. Institutionen för pedagogik och didaktik (programansvarig)

befattningsutbildning ska inte förväxlas med det statliga rektorsprogrammet. Deltagarna ska ha en god kännedom om skollagen i de delar som omfattar  Skolinspektionen, Skolverket, rektorsprogrammet och snart SKL för att diskutera vad det nya lagkravet innebär för skolor runtom i landet.

Lyssna. Mittuniversitetet får förnyat förtroende att ge Rektorsprogrammet. Beslutet från Skolverket gäller perioden 2021-2027. Exteriör Campus Sundsvall.

Skolverket rektorsprogrammet

Skolhuvudmannen gör en prioritering bland sina skolledare och beslutar vilka som ska anmälas till rektorsprogrammet. Rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer i förskola och skola, biträdande förskolechefer eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion, kunskaper och förmågor att leda den statligt reglerade och läroplansstyrda verksamheten. Utbildningen ges på avancerad nivå och ger högskolepoäng. 2. Vilka får gå Rektorsprogrammet? Rektorsprogrammet får fortsatt förtroende NYHET Umeå universitet är ett av sju universitet som får möjlighet att förhandla med Skolverket om att ge Rektorsprogrammet 2021-2027.

Skolhuvudmannen anmäler kursdeltagare på  Rektorsutbildningen vid Karlstads universitet har ett särskilt uppdrag från Skolverket att utöver i och kring Värmlands län utbilda skolledare i Mälardalen. Antagningen görs av skolverket och högskolor i samverkan.
Lars johansson skråmträsk

Skolverket rektorsprogrammet

och utveckla skolan. Rektorsprogrammet… Roger Billing, Wroxham, Skolverket och DIU seminarium i London jan 2011. Play. Roger Billing  Nyligen har Skolverket tagit fram ett nytt måldokument för rektorsprogrammet.

Go. Anmälan till rektorsprogrammet - Institutionen för pedagogik . Recension Anmälan Rektorsprogrammet bildsamling and Anmälan Till Rektorsprogrammet tillsammans med Skolverket Anmälan  Det bästa Anmälan Skolverket Fotosamling. Skolverket Anmälan Rektorsprogrammet.
Groene nummerplaat witte letters

zlatan lön
vattenfast mascara bäst i test
120000 lbs to kg
assyriska syrianska folkmordet
ulf wagner recept
harman kardon headset bluetooth

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning. Det innebär att du måste vara skolledare dvs ha anställning som rektor eller biträdande rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet för att få gå rektorsprogrammet. Sedan 2010 är utbildningen obligatorisk för nyanställda rektorer som inte gått en äldre statlig befattningsutbildning.

Rektorsprogrammet - befattningsutbildning för skolledare - Skolverket Rektorsprogrammet ska bidra till att rektorer och förskolechefer tar ansvar . för en rättssäker hantering av barn och elever. Rektorer och förskolechefer ska vidare utveckla de kunskaper och redskap som krävs för att kunna skapa en organisation där barns och elevers lärande samt undervisningens kvalitet är i fokus.

Inlägg om Skollagen skrivna av Caroline Wiking. Idag är det tredje och sista dagen på rektorsprogrammet för denna gången. Fortfarande är 

23 dec 2020 Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är tiden på utvärdering och statistikbearbetning för Rektorsprogrammet. 6 feb 2020 Rektorsprogrammet är en treårig uppdragsutbildning från Skolverket och vänder sig till rektorer, biträdande rektorer, förskolechefer och andra  Att Rektorsprogrammet är obligatoriskt för de rektorer som är anställda efter den 15 mars 2010 och som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning.

Vilka får gå Rektorsprogrammet? Rektorsprogrammet får fortsatt förtroende NYHET Umeå universitet är ett av sju universitet som får möjlighet att förhandla med Skolverket om att ge Rektorsprogrammet 2021-2027. I bedömningen av ansökan anses Umeå universitet i mycket hög grad kunna genomföra programmet. Rektorsprogrammet berikar inte bara den enskilda skolledaren utan kan också bidra till kunskapsspridning och fördjupade diskussioner bland övriga medarbetare på både lokal och central nivå. Rektorsprogrammet är en utbildning på akademisk nivå, som ger nya kunskaper, skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser. Skolverket har nu inbjudit landets lärosäten att under tre månaders tid formulera hur de skulle vilja bedriva rektorsprogrammet på verkets uppdrag. Just nu är det sex lärosäten som har hand om utbildningen, hur många det blir kommande sexårsperiod är svårt att säga.